hl3_story_banner

Epizoda 3, jak si ji vysnil Marc Laidlaw

Marc Laidlaw, jeden z vrchních scénáristů a tvůrců příběhu Half-Life před nedávnem opustil Valve. A nyní, při příležitosti 21. výročí založení Valve vydal na svém blogu příběh Epizody 3.

 

V textu záměrně změnil pohlaví zúčastněných postav, ale to je jen taková malá kamufláž. Příběh jsem přeložil a nechám vás samotné vyvodit závěry, ale je nutné podotknout, že ač to zní jako velmi pravděpodobná verze příběhu HL2:Ep3, nikdo to nepotvrdí ani nevyvrátí. Možná šlo o jednu z pracovních verzí příběhu, možná se na něm stále dělá, možná Valve HL2:Ep3 zavrhlo, možná dělá na jiné verzi, možná jde o zpověď samotného Laidlawa… Je to jen samé možná, ale i tak jde o emocemi nabyté čtení, které minimálně ve mně zanechalo smutnou pachuť toho, že HL3 je stále kdesi v nedohlednu a tohle je možná jediné, co se kdy dozvíme z jeho příběhu.

 

Následuje příběh. Autor: Marc Laidlaw. Přeložil: Jindřich Pospíšil.

PS: Tohle už je “opravená” verze se správnými pohlavími postav.

 

 

Episode 3

 

Nejdražší hráči,

 

Doufám, že tě tento dopis zastihne v dobré náladě. Už teď tě slyším, jak remcáš: „Ale Gordone, takových let, co ses neozval!“ No, představ si, že výmluv pro tohle mám hodně. Přičemž největší je asi ta, že jsem byl v jiných dimenzích a nemohl tě zastihnout běžnými metodami. Před osmnácti měsíci se však moje situace dramaticky změnila a dostal jsem se na tyto břehy. Za tu dobu jsem měl čas popřemýšlet o tom, jak nejlépe popsat uplynulé roky. Nejprve se ti ale chci omluvit za to, že jsi musel tak dlouho čekat. A teď už se můžu pustit do samotného vyprávění (leč krátkého a nezahrnujícího všechny detaily) o událostech, které následovaly můj předchozí dopis (nazvaný Episode 2).

 

Jak si možná pamatuješ z posledních řádků mého předchozího dopisu, smrt Eliho Vance námi všemi otřásla. Odboj byl zdrcen a nikdo si nemohl být jistý, jak moc mohl být náš plán narušen a zdali má vůbec cenu v něm pokračovat. I přesto se nám však po pohřbu Eliho podařilo sebrat síly. Především díky jeho odhodlané a nezlomné dceři Alyx Vance, která si přála dokončit, co začal její otec. Od Eliho asistentky Dr. Judith Mossman jsme získali souřadnice, o nichž jsme doufali, že značí polohu ztracené výzkumné lodi Borealis. Eli si stál za tím, že loď musí být zničena, než padne do rukou Combine. Někteří jedinci v našem týmu nesouhlasili a věřili, že loď by mohla být klíčem k úspěchu Odboje. Na rozhodování bylo ale příliš brzy, jelikož loď se stále nacházela kdesi v Antarktidě. Ihned po dokončení obřadu za zesnulého Eliho Vance jsme proto s Alyx nasedli do helikoptéry a vydali se směr Antarktida. Podpůrný tým složený převážně z vojáků nás měl následovat.

 

Doteď si nejsem jistý, kdo nebo co sestřelilo naši helikoptéru. Stejně tak následné hodiny strávené putováním zamrzlou pustinou se mi slily do neurčité bílé masy bičované sněhovými bouřemi. Další věc si však pamatuji velmi dobře. To už jsme se s Alyx blížili k místu určenému souřadnicemi, kde jsme očekávali Borealis. Namísto lodi jsme ale nalezli opevněný komplex vykazující známky technologie Combine. Tento komplex obepínal rozlehlou prázdnou plochu. Samotný Borealis v ní nebyl… nebo alespoň zpočátku. Když jsme se plížili po komplexu, všimli jsme si opakujícího se jevu připomínajícího polární záři – jako kdyby se před námi zjevoval a zase mizel obří hologram. Původně jsme jej přisuzovali jakémusi výtvoru Combine, nicméně brzy jsme si s Alyx uvědomili, že to, co vidíme, je samotná výzkumná loď Borealis. Combine tak celý tento komplex vystavili z důvodu studia lodi, kdykoli se zde zhmotnila! A to, co nám Dr. Mossman poskytla, nebyly souřadnice, kde se loď nachází, nýbrž kde se bude nacházet. Loď tak neustále oscilovala mezi naší a jinými realitami a i když se pulzy postupně stabilizovaly, nebylo zajištěno, že na jednom místě zůstane dlouho (nebo zdali vůbec). Museli jsme se tak připravit, že se nalodíme přesně ve chvíli, kdy se kompletně zhmotní.

 

Než nám to však bylo umožněno, byli jsme zadrženi (nikoli zajati) poskoky našeho dřívějšího nepřítele Dr. Wallace Breena. Ten zdaleka nevypadal jako při našem posledním shledání. A co je nejdůležitější, nebyl mrtvý. Combine museli zachovat starší verzi jeho vědomí a po skonání opravdového Breena ji nahrát do prázdného těla připomínajícího velkého slimáka. Tento nový Breen, ačkoli umístěný poměrně vysoko v hierarchii Combine, se zdál být nervózní a vystrašený. Především ze mě. A i když nevěděl, jak jeho předchozí verze zahynula, věděl, že jsem za to zodpovědný já. Proto se k nám choval velmi ostražitě. Nicméně netrvalo dlouho a přiznal, že i on sám je vězněm Combine a jeho současná podoba je pro něj utrpením. Nakonec nás požádal, abychom ukončili jeho trápení. Alyx si myslela, že Breen si rychlou smrt nezaslouží, ale já s ním částečně soucítil. Než jsme se tedy vydali dál, možná jsem o něco urychlil Breenovu smrt. Samozřejmě tak, aby to Alyx neviděla.

 

Kousek od místa, kde nás zadržel Dr. Breen jsme poté ve výslechové cele nalezli Judith Mossman. Jak se dalo předpokládat, její vztah s Alyx byl vyhrocený. Alyx Judith vinila ze smrti svého otce… což byly novinky, které Judith zasáhly hluboko u srdce. Judith se následně pokusila Alyx přesvědčit o tom, že celou dobu hrála na obě strany, protože ji o to požádal sám Eli. Ve skutečnosti tak celou dobu sloužila Odboji, i když moc dobře věděla, že ji ostatní budou považovat za zrádce. Mě přesvědčila. Alyx zrovna ne. I tak jsme ale na Dr. Mossman záviseli. Kromě souřadnic Borealisu disponovala rezonančními kódy nutnými pro úplné přenesení lodi do této reality.

 

Jakmile jsme se probojovali přes vojáky Combine chránící hlavní výzkumnou část, nastavila Mossman Borealis přesně na frekvenci, která lodi zajistila dočasnou soudržnost. Co nejrychleji jsme se přesunuli na loď, nedbajíce, kolik Combine máme v zádech. Pak loď znovu začala oscilovat. Naši vojáci se nalodit nestihli a zůstali tak bojovat s Combine.

 

To, co jsme následně zažili my, bude hodně těžké na vysvětlení. Ve složení já, Alyx a Dr. Mossman jsme se vydali najít zdroj energie lodi, její řídicí místnost a navigační středisko. Jenže to na Borealisu nebylo nic snadného, protože historie lodi se zdála být nelineární. Před několika lety, během invaze Combine, sestavil výzkumný tým (pracující tehdy ještě v zakotvené lodi ve výzkumném středisku Aperture Science v Michiganu) speciální zařízení. Jeho úkolem mělo být vytvoření pole dostatečně velkého, aby obklopilo celou loď. Toto pole (a věci v něm) by následně bylo schopné okamžitého přenosu na zvolené místo, nezávisle na vzdálenosti. Nebyly by potřeba žádné vstupní a výstupní portály, nic. Bohužel zařízení nebylo otestováno. Když Combine na Zemi zahájili Sedmihodinovou válku, obsadili také všechna důležitá výzkumná střediska. Vědcům na lodi nezbývalo nic jiného než jednat – přeci loď nenechají padnout do rukou Combine. Zapnuli proto zařízení, vytvořili okolo lodi pole a přenesli ji na nejvzdálenější možné místo, na Antarktidu. Co si však neuvědomili, byl fakt, že pole kromě prostoru cestovalo také časem. A taktéž nebylo omezeno pouze na jedno místo nebo jeden čas. Borealis se tak po aktivaci pole ocitl roztažen v prostoru a čase mezi jezerem Huron v době Sedmihodinové války a Antarktidou současnosti. Loď byla napnutá jako gumička a vibrovala, přičemž pouze na několika místech, podobně jako u struny kytary, bylo možné najít nehybná místa. Jednoho takového jsme využili pro své nalodění, ale jak struna kmitala zároveň v čase i prostoru, zanedlouho jsme byli také roztaženi do všech směrů.

 

Čas přestal dávat smysl. Když jsme se dívali z můstku, viděli jsme doky Aperture Science v okamžik přenesení lodi a Combine přibližující se ze všech stran. Ve stejnou chvíli jsme však viděli ledovou pustinu, kde se naši přátelé snažili ochránit Borealis. A navíc jsme viděli i záblesky jiných světů. Možná z budoucnosti. Možná z minulosti. Alyx byla přesvědčena, že vidíme i hlavní velící středisko Combine, odkud mimozemšťané plánují své útoky. Mezitím jsme bojovali s nepřáteli na lodi a pokoušeli se porozumět naší situaci. A taky vymyslet, jak ji řešit. Dokážeme změnit kurz Borealisu? Měli bychom jej dostat zpět na Antarktidu a prostudovat jej? Nebo bychom jej měli zničit se vším na palubě (včetně nás)? Bylo nemožné udržet souvislou myšlenku, když kolem nás jeden za druhým přebíhaly časové paradoxy. Cítil jsem, že se brzy zcvoknu. Ne, že se my všichni zcvokneme z vidění nekonečného množství sebe sama na lodi, která byla způli lodí duchů a způli strašidelným hradem.

 

Nakonec ale došlo na rozhodnutí. Judith Mossman rozumně argumentovala tím, že bychom Borealis měli zachránit a nechat jej studovat Odbojem pro jeho nezměrnou moc. Alyx zase připomněla, že odpřisáhla, že dokončí plán svého otce a loď zničí. Vymyslela pro to plán, kdy bychom loď nastavili na sebezničení a vyslali směrem k velícímu středisku Combine. Judith se pustila s Alyx do hádky a nakonec se spolu popraly. Judith přemohla Alyx a začala připravovat loď na usazení zpět v ledu. Pak jsem ale uslyšel výstřel a Judith padla mrtvá k zemi. Alyx rozhodla za nás za všechny. Nezbývalo nám nic jiného, než sebevražedný plán. Bez dalšího slova jsme s Alyx předělali Borealis na časem pronikající střelu a namířili ji do srdce Combine.

 

Jistě tě nepřekvapí, že v tento moment se před námi zjevila jistá tajemná osoba známá jako G-Man. Pro jednou se však nezjevil mně, nýbrž Alyx. Alyx toho zvláštního muže viděla naposledy jako dítě, nicméně okamžitě jej poznala. „Následuj mě. Čeká na nás spousta práce,“ řekl G-Man a Alyx souhlasila. Společně s G-Manem opustila Borealis a vlastně i tuto realitu. Pro mě se žádné dveře neotevřely. Jen jsem zahlédl, jak se na mě G-Man na okamžik otočil. Byl jsem ponechán napospas na bárce vyslané směrem k nepříteli. Svět kolem následně zažehlo jasné světlo. Na moment jsem spatřil vesmír a hlavně Dysonovu sféru (vysvětlení: sféra využívající veškeré energie uvolňované hvězdou; zjednodušeně hodně pevný hypotetický obal) kolem základny Combine. V ten moment jsem si uvědomil sílu Combine, zbytečnost našeho snažení a to, že naše nejsilnější zbraň, přibližující se Borealis, nenapáchá větší škody než malý špendlík hozený směrem k obrovi.

 

Než ale došlo ke střetu lodi se sférou, odkryli Vortigaunti své vlastní závěsy reality a jak už několikrát předtím, i nyní mě zachránili.

 

A to je konec. Nakousl jsem svůj návrat na tyto břehy. Byla to cesta hodně velkou oklikou, na místa, která jsem dříve znal. Nyní už je skoro nepoznávám. Uplynulo dost času na to, aby na mě většina lidí zapomněla nebo zapomněla, co bylo naším cílem. Odboj už jistě dosáhl vítězství nebo byl poražen, ne však díky mně. Staří přátelé byli umlčeni nebo obráceni v prach. A já, ačkoli nepoznávám většinu výzkumného týmu, věřím, že duch Odboje stále žije a věřím, že ty budeš lépe než já vědět, co v tuto chvíli podniknout. Nechám to tedy na tobě. Neočekávej ode mě další dopisy, tohle je má poslední epizoda.

 

Tvůj přítel v čase a prostoru,

 

Gordon Freeman, Ph.D.

10 komentářů u „Epizoda 3, jak si ji vysnil Marc Laidlaw“

 1. Если вы решились обновить двери в доме, или после ремонта обновить дверь – вам понадобится помощь специалистов. Самостоятельно найти дверь, не разбираясь в этом вопросе трудно.

  Главная причина – выбор дверей должен быть не только формальным, но и инженерно закономерным. Если вы желаете подобрать хорошие двери, которые прослужат вам длительное время, обратите внимание на двери гост .
  На golddveri.ru доступно большое количество различных дверей. Невзирая на то, обитаете вы в государственном доме или в квартире, вы можете подобрать входные двери или межкомнатные двери.

  Важно и то, что сотрудники, которые работают в организации, имеют возможность организовать ремонт двери на месте. Сотрудники поставят дверь с коробкой, при этом не испортят внутренние стенки.

  Отличные металлические двери можно выбрать на ресурсе организации. Их возможно поставить в быстрые сроки, а прослужат они долго. Важно и то, что материал, из которых разрабатываются двери – соответствует всем параметрам производства. Такие двери не будут срывать ваши петли, в связи с тем, что они мало весят.

  Кроме этого, организация специализируется и на замках. Если тебе надо выбрать обновлённый навесной механизм, мастера смогут вам помочь. Если вы потеряли ключи от дверей и не можете попасть домой, открытие механизма также возможно с помощью специалистов компании.

  Взломать замок естественно не надёжный способ, потому что замки могут выйти из строя. Хотя, при потребности мастера имеют возможность оказать эту услугу. Замена сердцевины замка входит в ассортимент услуг, которые оказывают мастера.

  Если вы решили установить замок, а также установить видеодомофон, мастера смогут вам подобрать устройство, видеодомофоны Vizit код содержат надёжный. Из-за этого, другие люди не проникнут в ваше помещение, если вы изъявите интерес установить видеодомофон на парадной двери.

 2. A lot of humans today are teaching at the universities and colleges. They have opportunity to obtain university level. As rule, the academic process has term from 3 to 6 years studying.

  Since the term of educational process it is necessary to make a lot of works. It couldn’t be only essay or another works. If you ready to make order, because you haven’t working hours to write it by yourself, we are recommend to use academic-consultants.com this service.

  On web-site academic-consultants.com you could find a lot of information how you can make booking. It is very useful info, because at the moment are working a lot of companies which doesn’t turn on FAQ about making booking. If you want to do order and you are learning at the university, we recommend to connect with persons who can assistance you.

  It is very vital, because at the time of ordering you can hustled with any problems. To avert this, working team made an variant form how to make any order. Need to know to go on “Order” and then you can select kind of the serve.

  If you are study at the bachelor or PHD level, necessary to push and also make selection of sort of job. After this you can choose deadline. As rule, after the data, which you are given, scheme will display you the cost of the labor.

  A lot of students who are study at the Bachelor degree or PHD will receive their labor at time. In fact, some part of the students afraid this process, by the way they are thinking that labor will not create on time. This is the reason why our employ have a lot of responds which is feasible to read at the primary page.

  The support includes a lot of buyers from another cities. That is why the team of experts have chance to write works at the request for different countries.

  At the list of well-known maintains, you can use the succeeding services: case study, term paper writing, dissertation writing and another.

 3. Если вы собрались на море – к этому надо предварительно подойти. Стремитесь отдохнуть круто, чтобы отдых на море запомнился на долгие годы?

  Хотите найти апартаменты без посредников на берегу черного моря? Посмотрите https://едем-на-море.рф/ этот вариант.
  На едем-на-море.рф собраны виды гостиниц, где отображаются: параметры апартаментов, скидки на любое жилье и ценовая политика. Сейчас очень популярно выбирать апартаменты без посредников. Вам не потребуется будет оплачивать комиссию, а подбор жилья доступен по городам.

  У любого отдыхающего, который хочет в наши дни провести отдых в Крыму или свободное время в Абхазии, доступна вероятность найти заранее жилье по интересной стоимости.

  Вы считаете, что риск в этом выборе большой. В целом, это могло бы произойти, если бы администрация не контролировала варианты жилья перед рекламой. На сайте владельцы размещают варианты жилья бесплатно, хотя администрация просит подтверждение домов на подлинность.

  Если вы стремитесь снять частный сектор у берега моря, сделать это возможно! Отпуск в Сочи также пользуется популярностью в последние месяцы. Вы имеете возможность зарезервировать предварительно индивидуальный дом в Сочи и отдохнуть там.

  Если желаете выбрать предложение гостиницы в Сочи без риэлторов, вам надо просмотреть основную страницу, где вы увидите премиум варианты жилья на море в 2019 году.

  Если вы привыкли отдыхать в Крыму, у вас существует интерес к ЮБК, или интересен курорт в Ялте, есть много вариантов отелей в этих регионах добавлено на портале. Если вы преждевременно арендуете жилье, перед отдыхом надо будет только заранее установить связь и ваше помещение будет ожидать вас.

  Администрация следит за предложениями помещений и не выпускает в свет не оригинальные объявления. Если вы хотите летом провести отпуск на курорте, отвести детей на курорт, или провести с девушкой каникулы в Алуште, рекомендуем перейти на ресурс едем-на-море.рф

 4. Если вы собираетесь на море – к этому нужно заблаговременно подготовиться. Желаете отдохнуть хорошо, чтобы отпуск запомнился на длительный период?

  Хотите найти отели без посредников на берегу морского курорта? Проанализируйте отдых в Кабардинке без посредников этот вариант.
  На едем-на-море.рф собраны варианты апартаментов, где доступны: характеристики гостиницы, бонусы на разнообразное жилье и ценовая политика. В наши дни очень популярно искать апартаменты без посредников. Вам не нужно будет заплатить комиссионные, а выбор апартаментов возможен по регионам.

  У любого отдыхающего, который хочет сегодня провести каникулы в Крыму или свободное время в Абхазии, доступна шанс найти заранее апартаменты по приемлемой стоимости.

  Вы считаете, что риск в этом выборе высокий. Хотя, это могло бы быть, если бы администрация не мониторила жильё перед добавлением. На портале владельцы размещают варианты апартаментов даром, однако администрация просит подтверждение жилья на оригинальность.

  Если вы хотите заплатить летом деньги за частные апартаменты у берега моря, организовать это возможно! Отдых в Сочи дополнительно пользуется интересом в последние годы. Вы имеете возможность зарезервировать преждевременно частный сектор в Сочи и оторваться там.

  Если стремитесь приобрести вариант апартаментов в Сочи без посредников, вам необходимо посмотреть основную страницу, где вы найдёте премиум предложения недвижимости на отпуске в 2019 году.

  Если вы привыкли проводить отпуск в Крыму, у вас существует интерес к южному берегу Крыма, или интересен курорт в Ялте, доступно много вариантов недвижимости в этих регионах добавлено на портале. Если вы предварительно зарезервируете жилье, перед отдыхом необходимо будет только за несколько дней созвониться и ваше помещение будет ждать вас.

  Администрация следит за предложениями жилья и не публикует нечестные варианты. Если вы стремитесь летом провести время на море, отвести детишек на отдых, или провести с девушкой отдых в Алуште, рекомендуем кликнуть на портал едем-на-море.рф

 5. Ahoj, díky za korektní překlad, sám jsem si dal s překladem dopisu tu práci, ale nechal jsem v něm smyšlená jména a obrácená pohlaví.

  Sám jsem byl velkým fandou celé herní ságy a tohle bylo takové připomenutí z dob, kdy jsem byl na střední. Bylo hezké si na to vzpomenout.

 6. to je myslím lepší, že takováhle epizoda nebyla, protože příběh tímto bude nekonečný…

  P.S. – zapomněli zmínit, že po nárazu do centra combine loď napáchala mnohem větší škody, než si dr. Freeman očekával, protože byla plná zápalných citrónů, které způsobily požár, kterým centrum combine lehlo popelem :DDD

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


5 − = 4

Můžete používat následující HTML značky a atributy:
<a href="ODKAZ">text</a>, <b>tlusty text</b>, <i>nahnuty text</i> a <img src="ODKAZ NA OBRAZEK">