687_banner3

Herní aktualizace 6.87 (DOTA2)

Masivní nálož nových herních předmětů, změn starých předmětů, změn hrdinů a jako bonus schopnost jak ze Starcraftu. Spoiler alert, Pitlord přidán nebyl.

 

 

OBSAH


 

 

Mini-legenda
1. Jednotky u věcí typu: “…dosah byl zvýšen z 200 na 300 jednotek” jsou tzv. Hammer jednotky a značí samozřejmě vzdálenost
2. Pokud je u schopnosti např. “ze 125/150/175/200 na 100/125/150/175″, znamená každý chlívek úroveň od 1 do 4, takže na 1. úrovni schopnosti se to dané něco změnilo ze 125 na 100
3. “Přírůstek XY” znamená, o kolik bodů se atribut zvýší za jednu úroveň

 

 

HERNÍ AKTUALIZACE 6.87

 

 

NOVÉ HERNÍ PŘEDMĚTY


Banana
– Ze zničených stromů může občas vypadnout předmět Banana (pouze když jsou povoleny cheaty?)
– Ten lze použít, čímž je zahozena jeho slupka, po které mohou nepřátelé uklouznout (a během jedno sekundy v okruhu do 100 jednotek ujedou 400 jednotek)
– Sčítá se v jednom slotu inventáře

banan_na_zemi banan_stun

 

Bloodthorn
– Lze vytvořit z Orchid (4075) + Crystalys (2120) + recept (1000) = celkem 7195 zlaťáků
- Poskytuje:
+25 bodů k inteligenci
+30 bodů k rychlosti útoku
+60 bodů k poškození
+150 % k obnově many

- Aktivní schopnost:
Všechny útoky na umlčenou jednotku (jelikož se předmět staví z Orchid, tak si ponechává i její schopnost umlčení), i od jejích spojenců, získají bonus True Strike a udělí kritický zásah o hodnotě 1,35× normálního útoku. Má cooldown dlouhý 11 sekund

- Pasivní schopnost:
Přidává šanci na udělení kritického zásahu (stejně jako Crystalys – 20% šance na kritický zásah se 175% poškozením)
bloodthorn

 

Echo Sabre
– Lze vytvořit z Oblivion Staff (1650) + Ogre Club (1000) = celkem 2650 zlaťáků
- Poskytuje:
+10 bodů k síle
+10 bodů k inteligenci
+10 bodů k rychlosti útoku
+15 bodů k poškození
+75 % k obnově many

- Pasivní schopnost:
Přidává útokům schopnost zasáhnout cíl dvakrát po sobě. Dvojitý útok na nepřátele také na 0,6 sekundy uvalí zpomalení. Má cooldown 5 sekund.

- Poznámka:
Pasivní schopnost funguje pouze pro hrdiny s útoky na blízko.
echo_sabre

 

Blight Stone
– Stojí 300 zlaťáků (v postranním obchodu)
– Používá se při vytváření předmětů Desolator a Medallion of Courage
- Pasivní schopnost:
Při útoku redukuje brnění nepřítele o 2 body
blight_stone

 

Infused Raindrops
– Nový spotřebovatelný předmět
– Stojí 225 zlaťáků (je možné zakoupit od 3. minuty zápasu)
- Poskytuje:
+0,85 bodu k obnově many

- Pasivní schopnost:
Začíná s 5 nabitími, přičemž předmět je zničen, jakmile jsou všechna vypotřebována. Když utržíte magické poškození vyšší než 50 bodů, je použito nabití a předmět vyblokuje 120 bodů magického poškození. Má cooldown 4 sekundy. Když má předmět cooldown, nespotřebovává nabití ani neblokuje poškození. Poškození nižší než 50 bodů ignoruje.
infused_raindrop

 

Wind Lace
– Stojí 225 zlaťáků (v postranním obchodu)
– Používá se při vytváření předmětů Drums a Eul
– Více instancí předmětu se nesčítá
- Poskytuje:
+20 bodů k rychlosti pohybu
wind_lace

 

Tome of Knowledge
– Stojí 150 zlaťáků
– Na začátku zápasu není dostupný, první lze zakoupit v 10. minutě a následně vždy po dalších 10 minutách
- Použití:
Přidá 425 zkušenostních bodů
tome_of_knowledge

 

Hurricane Pike
– Lze vytvořit z Force Staff (2225) + Dragon Lance (1900) + recept (250) = celkem 4375 zlaťáků
- Poskytuje:
+20 bodů k obratnosti
+15 bodů k síle
+10 bodů k inteligenci
+4 body k obnově zdraví
+130 bodů k dosahu útoku (platí pouze pro hrdiny s útoky na dálku a nesčítá se)

- Aktivní schopnost:
Při použití na nepřítele vás i nepřítele odstrčí 450 jednotek od sebe (každého 450) a vám umožní 4× zaútočit na tohoto nepřítele bez omezení dosahu útoku (takže nad rámec). Maximálně tento bonus trvá 5 sekund. Neplatí pro hrdiny s útoky na blízko, neposkytuje dohled na nepřítele a při použití na sebe nebo na spojence funguje jako Force Staff. Má cooldown dlouhý 14 sekund. Dosah schopnosti je 400 při použití na nepřítele a 800 při použití na sebe a spojence.
hurricane_pike

 

 

OBECNÉ ZMĚNY


- Byl přepracován Hodnocený výběr ze všech. Než započne výběr hrdinů, má každý hráč 15 sekund možnost vybrat jednoho (rozdílného) hrdinu, kterého chce zabanovat. Následně bude náhodná polovina vybraných hrdinů zabanována. Dva hráči nemohou hlasovat pro jednoho hrdinu. Hra ukáže, jací hrdinové jsou vybráni, ale neukáže, kdo je vybral. Počet zabanovaných hrdinů je polovinou všech hlasů. Pokud hlasuje lichý počet hráčů, je počet zabanovaných hrdinů náhodně zaokrouhlen dolů nebo nahoru (např. 2,5 může být 2 nebo 3). Z jednoho týmu hráčů jsou při náhodném losování vzati max. 3 hrdinové k zabanování.

- Každý tým má nyní schopnost Scan použitelnou z minimapy. Ta po 8 sekund skenuje zacílenou oblast o rozloze 900 jednotek a ukazuje, zda se v ní během těchto 8 sekund nachází nepřátelští hrdinové. Začíná s cooldownem a je dostupná celému týmu (jako Glyph) vždy po 4,5 minutách. Neukazuje jednotky v Roshanově doupěti (kolem ano), ale jednotky ovlivněné předmětem Smoke of Deceit ano. Neukazuje počet nepřátelských hrdinů, pouze to, zda v oblasti nějací jsou. Nepřátelé nepoznají, že váš tým schopnost použil. Na obrázcích koukejte k prostřední věži.

scan_yes scan_no

- Inteligence nyní navyšuje poškození schopností o 1 % každých 16 bodů (alias 100 bodů inteligence navýší poškození o přibližně 6 %)

– Počáteční zdraví bylo navýšeno ze 180 na 200 bodů

– Navýšení zdraví za bod síly bylo zvýšeno z 19 na 20 bodů

– Výchozí mana hrdinů byla navýšena z 0 na 50 bodů

– Navýšení many za bod inteligence bylo sníženo z 13 na 12 bodů

– Věž 2. úrovně má nyní stejné poškození jako věž 3. úrovně

– Věže nyní okolním spojeneckým hrdinům poskytují auru brnění (1. úroveň – 1 bod brnění, 2./3./4. úroveň – 3 body brnění)

– Dosah schopnosti True Sight věží byl snížen z 900 na 700 jednotek (stejně jako dosah útoku)

- První runa darů již nepřidává zkušenosti

– Dosah útoku hrdinů na blízko byl navýšen ze 128 na 150 jednotek

– Odměna za zabití Melee Creepa byla snížena ze 40 na 38 zlaťáků (Super a Mega Melee taky sníženo o 2)

– Navyšování odměny za zabití Melee a Ranged Creepů bylo zvýšeno z 1 na 2 zlaťáky (každých 7,5 minuty)

– Množství zkušeností za zabití Melee Creepa bylo sníženo ze 62 na 45

– Množství zkušeností za zabití Ranged Creepa bylo navýšeno ze 41 na 90 (za vlnu tedy stále stejné celkové množství)

– K dosažení 8. a 9. úrovně je nyní třeba 800/1000 zkušenostních bodů (dříve 600/1200)

– Úhyb je nyní vypočítán po dopadu útoku, nikoli při jeho vypuštění

– Zdraví creepa Centaur Courser bylo sníženo z 550 na 350 bodů

– Brnění creepa Centaur Courser bylo sníženo o 1 bod

– Ve velkém kempu Centaurů se nyní objeví 2 Centaur Courseři (dříve 1)

– Roshanova odolnost vůči magii byla snížena ze 75 na 55%

– Roshanovo zdraví bylo změněno z 7500 + 125/min na 8000 + 175/min

– Množství zkušeností za zabití Roshana bylo změněno ze 1789 na 750 +20/min (před 52. minutou tedy dává méně než dříve, poté více)

– Následující buffy lze nyní očistit: Nightmare, Spawn Spiderlings, Malefice, Cold Snap, Corrosive Skin a buff rychlosti pohybu schopnosti Leap

– Iluze nyní využívají bloku poškození

– Čas na výběr v Kapitánském režimu byl snížen ze 40 na 30 sekund

– Čas navíc v Kapitánském režimu byl navýšen ze 110 na 130 sekund

– Byl odstraněn typ brnění “silné” a jej využívající jednotky byly přesunuty to kategorie “slabé” (nově “výchozí typ brnění”)

– Brnění Roshana je nyní považováno za brnění hrdinů

– Typ útoku creepa Dark Troll Summoner byl změněn z průrazného na hrdinovo

– Typ útoku creepa Thunderhide byl změněn z výchozího na hrdinovo

– Poškození creepa Dark Troll Summoner bylo sníženo z 55-60 na 40-45 bodů

– Poškození útoku creepa Thunderhide bylo sníženo ze 71-78 na 60-65 bodů

– Celková mana creepa Harpy Stormcrafter byla snížena z 540 na 400 bodů

– Celková mana creepa Satyr Tormenter byla snížena z 600 na 400 bodů

 

 

ZMĚNY MAPY


– Schody mezi Tajným obchodem týmu Dire a Ancient creepy týmu Dire byly posunuty o kousek dozadu a byly maličko zúženy

– Byly rozšířeny schody za věží 2. úrovně týmu Radiant

– Byly přidány nové schody ke spodní věži 1. úrovně týmu Dire (zleva od Ancient creepů)
new_route

– Doprostřed džungle týmu Dire přibylo nové místo pro wardu

– Mezi stromy pod spodní věž 2. úrovně týmu Radiant přibyly cestičky

– Z útesu u vrchní runy ze strany týmu Dire byly odstraněny stromy

 

 

ZMĚNY PŘEDMĚTŮ


Skull Basher
– Poškození schopnosti Bash bylo sníženo ze 120 na 85 bodů
– Cena receptu byla snížena z 1000 na 750 zlaťáků

 

Abyssal Blade
– Nyní vyžaduje Skull Basher, Vanguard a recept za 1550 zlaťáků (celkem 6400 zlaťáků)
– Spotřeba many schopnosti Overwhelm byla snížena ze 150 na 75 bodů
– Cooldown schopnosti Overwhelm byl snížen z 60 na 35 sekund
– Poškození schopnosti Bash bylo sníženo ze 120 na 85 bodů
- Nově poskytuje:
+10 bodů k síle
+10 bodů k poškození
+250 bodů zdraví
+15 bodů k regeneraci zdraví
Damage Block: 100% šance na vyblokování 40/20 bodů poškození pro hrdiny na blízko/na dálku

 

Aether Lens
– Navýšení poškození schopností bylo sníženo z 8 na 5 %

 

Animal Courier
– Trvání oživení bylo sníženo ze 140 na 120 sekund (pro létajícího kurýra stále 180 sekund)

 

Armlet of Mordiggian
– Schopnost Unholy Strength nyní poskytuje 5 bodů k brnění (Armlet samotný poskytuje 5 bodů, takže při aktivní schopnosti je k brnění přidáno 10 bodů)

 

Blade Mail
– Nyní vrací poškození předtím, než je jakkoli zredukováno a vrací jej v půdovní podobě/typu
– Již neignoruje jednotky imunní vůči kouzlům (ale stále jim nemůže udělit poškození, pokud původní poškození nemůže)

 

Bloodstone
– Počáteční počet nabití byl navýšen z 8 na 12

 

Butterfly
– Cooldown schopnosti Flutter byl snížen ze 35 na 25 sekund

 

Crimson Guard
– Cooldown byl snížen ze 60 na 50 sekund
– Regenerace zdraví byla navýšena o 2 body (viz změny předmětu Vanguard)

 

Desolator
– Nyní namísto receptu za 300 zlaťáků vyžaduje předmět Blight Stone (výše)

 

Diffusal Blade
– Cooldown schopnosti Purge byl navýšen z 0 na 2 sekundy
– Množství spálené many za iluze na blízko/na dálku bylo změněno z 25/12 na 20/10 bodů
– Množství spálené many za hrdiny na blízko/na dálku bylo navýšeno z 25 na 40 bodů

 

Dragon Lance
– Nyní vyžaduje pro vytvoření Ogre Club + 2× Band of Elvenskin (celkem 1900 zlaťáků)
- Nově poskytuje:
+15 bodů k síle
+15 bodů k obratnosti
+130 bodů k dosahu útoku

 

Drum of Endurance
– Nyní vyžaduje Bracer + Ring of Regenration + Wind Lace + recept za 700 zlaťáků (celkem 1775 zlaťáků)
- Nově poskytuje:
+9 bodů k inteligenci
+6 bodů k síle
+3 body k obratnosti
+3 body k poškození
+3 body k regeneraci zdraví

 

Eul’s Scepter of Divinity
– Nyní namísto Sage’s Mask vyžaduje Wind Lace

 

Flying Courier
– Cena předmětu byla snížena z 200 na 150 zlaťáků

 

Gem of True Sight
– Rozsah schopnosti True Sight byl snížen z 1100 na 900 jednotek

 

Ghost Scepter
– Cooldown schopnosti Ghost Form byl snížen z 30 na 25 sekund

 

Glimmer Cape
– Spotřeba many schopnosti předmětu byla snížena ze 110 na 90 bodů

 

Guardian Greaves
– Cena receptu byla navýšena z 1650 na 1700 zlaťáků

 

Heart of Tarrasque
– Bonus k síle byla navýšen ze 40 na 45 bodů
– Bonus ke zdraví byl snížen ze 300 na 250 bodů

 

Heaven’s Halberd
– Trvání schopnosti Disarm na nepřátelích s útoky na dálku bylo navýšeno z 4,5 na 5,5 sekundy

 

Hood of Defiance
– Již nevyžaduje předmět Ring of Regen, čemuž byla přizpůsobena regenerace zdraví (viz Ring of Health)

 

Linken’s Sphere
– Cena receptu byla snížena z 1325 na 1000 zlaťáků

 

Lotus Orb
– Nyní namísto receptu za 900 zlaťáků vyžaduje Energy Booster, díky čemuž poskytuje 250 bodů many
– Regenerace zdraví byla navýšena z 5 na 6 bodů (viz změny předmětu Ring of Health)

 

Mask of Madness
– Aktivní navýšení poškození bylo sníženo ze 30 na 25%

 

Medallion of Courage
– Nyní namísto receptu vyžaduje Blight Stone

 

Observer Ward
– Zisk zlaťáků/zkušeností za zničení byl změněn z 50/100 na 100/25
– Nyní trvá 6 namísto 7 minut
– V obchodě je nově naskladněn vždy po 150 sekundách (dříve 180)
– Cena předmětu byla snížena ze 75 na 65 zlaťáků

 

Octarine Core
– Již neposkytuje regeneraci zdraví
– Regenerace many byla snížena ze 100 na 50%Perseverance
– Regenerace zdraví byla navýšena z 5 na 6 bodů (viz změny předmětu Ring of Health)

 

Pipe of Insight
– Bylo odstraněno chvilkové nepůsobení na ovlivněné jednotky (změny regenerace zdraví dle Ring of Health a Hood of Defiance)

 

Point Booster
– Bonus ke zdraví byl snížen z 200 na 175 bodů a bonus k maně byl navýšen ze 150 na 175 bodů (s tím byly změněny také předměty, které Point Booster vyžadují)

 

Refresher Orb
– Regenerace zdraví byla navýšena z 10 na 12 bodů (viz změny předmětu Ring of Health)

 

Ring of Aquila
– Brnění bylo sníženo ze 3 na 2 body (nyní poskytuje brnění pouze aura)
– Poškození bylo navýšeno z 9 na 10 bodů

 

Ring of Basilius
– Bonus k brnění byl snížen ze 3 na 2 body nyní poskytuje brnění pouze aura)
– Bonus k poškození byl navýšen ze 6 na 7 bodů

 

Ring of Health
– Regenerace zdraví byla navýšena z 5 na 6 bodů

 

Ring of Regen
– Cena předmětu byla snížena z 350 na 325 zlaťáků

 

Rod of Atos
– Byla odstraněna šance udělit cíli True Strike

 

Sange
– Šance na zmrzačení byla navýšena z 15 na 20% (tyto změny se přenáší i na Heaven’s Halberd)
– Zpomalení zmrzačením bylo sníženo na 20/10% pro hrdiny na blízko/na dálku (odvíjí se tedy od hrdiny nesoucího Sange)

 

Sange and Yasha
– Šance na zmrzačení byla navýšena z 16 na 30%
– Zpomalení zmrzačením bylo sníženo na 26/13% pro hrdiny na blízko/na dálku (odvíjí se tedy od hrdiny nesoucího Sange and Yasha)

 

Shadow Amulet
– Cena předmětu byla snížena ze 1400 na 1300 zlaťáků

 

Silver Edge
– Nyní vyžaduje Shadow Blade + Ultimate Orb (celkem 4800 zlaťáků) a lze rozložit
– Redukce poškození schopnosti Backstab byla navýšena ze 40 na 50 %
- Nově poskytuje:
+30 bodů k poškození
+30 bodů k rychlosti útoku
+15 bodů ke všem statistikám

 

Smoke of Deceit
– V obchodě je nově naskladněn vždy po 11 minutách (dříve 12)
– Po použití již nedá cooldown hrdinovi

 

Soul Booster
– Již neposkytuje regeneraci zdraví
– Regenerace many byla snížena ze 100 na 50%

 

Talisman of Evasion
– Cena předmětu byla snížena z 1800 na 1700 zlaťáků

 

Town Portal Scroll
– Cena předmětu byla snížena ze 75 na 50 zlaťáků

 

Vanguard
– Regenerace zdraví byla navýšena ze 6 na 8 bodů

 

Veil of Discord
– Nyní vyžaduje Helm of Iron Will + 2× Null Talisman + recept za 400 zlaťáků (celkem 2240 zlaťáků)
– Debuff předmětu lze nyní odstranit
- Nově poskytuje:
+6 bodů k síle
+6 bodů k obratnosti
+12 bodů k inteligenci
+6 bodů k regeneraci zdraví
+6 bodů k poškození
+6 bodů k brnění

 

Vladmir’s Offering
– Brnění aury bylo sníženo z 5 na 4 body

 

 

ZMĚNY HRDINŮ


Abaddon
– Zpomalení schopnosti Curse of Avernus bylo navýšeno z 5/10/15/20 na 8/12/16/20%

 

Ancient Apparition
– Cooldown schopnosti Cold Feet byl snížen z 15/13/11/9 na 13/11/9/7 sekund
– Časování poškození schopnosti Cold Feet bylo změněno z 0,8/1,6/2,5/3,4 na 0/1/2/3 sekundy

 

Arc Warden
– Schopnost Flux již nezpomaluje jednotky imunní vůči magii
– Schopnost Flux lze nyní očistit
– Zpomalení schopnosti Flux bylo sníženo z 50 na 35/40/45/50%
– Cooldown schopnosti Magnetic Field byl snížen z 50 na 35/30/25/20 sekund
– Trvání schopnosti Magnetic Field bylo navýšeno ze 3,5/4/4,5/5 na 3,5/4,5/5,5/6,5 sekundy
- Pomocí schopnosti Magnetic Field se lze nyní vyhnout pouze útokům přicházejícím z vnějšku pole (ale se 100% šancí)
– Spotřeba many schopnosti Spark Wraith byla snížena ze 100/110/120/130 na konstantních 80 bodů
– Prodleva zhmotnění Spark Wraitha stejnojmenné schopnosti byla snížena ze 3 na 2 sekundy
– Spark Wraith nyní udělí 0,4/0,5/0,6/0,7 sekundy trvající očištění
– Poškození Spark Wraitha bylo změněno ze 150/200/250/300 na 100/160/220/280 bodů
– Schopnost Tempest Double již nespotřebovává zdraví/manu
– Kopie schopnosti Tempest Double má nyní vlastní cooldowny pro schopnosti/předměty
– Schopnost Tempest Double již neduplikuje (nedává kopii) předměty, které z kopie mohou vypadnout po smrti (Divine Rapier a Gem of True Sight)
– Cooldown schopnosti Tempest Double byl snížen ze 65/60/55 na 50/40/30 sekund
– Trvání kopie schopnosti Tempest Double bylo sníženo ze 20 na 12/13/14 sekund
– Doba vyvolávání schopnosti Tempest Double byla navýšena z 0 na 0,15 sekundy
– Přírůstek síly byl navýšen z 1,9 na 2,3 bodu
– Přírůstek inteligence byl navýšen z 2,1 na 2,6 bodu

 

Axe
– Typ poškození schopnosti Counter Helix byl změněn z fyzického na neredukované
– Poškození schopnosti Counter Helix bylo sníženo ze 100/135/170/205 na 90/120/150/180 bodů

 

Bane
– Spotřeba many schopnosti Enfeeble byla snížena z 95/105/115/125 na 95 bodů

 

Beastmaster
– Dohled Hawka schopnosti Call of the Wild ve dne byl snížen ze 700/1000/1300/1600 na 500/750/1000/1250 jednotek
– Dohled Hawka schopnosti Call of the Wild v noci byl snížen ze 700/800/900/1000 na 500/650/800/950 jednotek

 

Bloodseeker
- Bylo přidáno vylepšení Aghanim’s Scepterem

  Přidává schopnosti Rupture 2 nabití s cooldownem 40 sekund

– Doba vyvolávání schopnosti Rupture byla snížena z 0,6 na 0,4 sekundy
– Přírůstek síly byl navýšen ze 2 na 2,4 bodu

 

Bounty Hunter
– Spotřeba many schopnosti Shadow byla navýšena z 50 na 65 bodů

 

Brewmaster
– Schopnost Eartha (z ultimátní schopnosti Primal Split) Pulverize byla nahrazena schopností Demolish. Ta mu umožňuje udělovat budovám 150% bonusové poškození.
– Poškození Eartha a Storma z ultimátní schopnosti Primal Split je nyní považováno za poškození hrdinů (Fireovo poškození je takové stále)
– Brnění všech elementů z ultimátní schopnosti Primal Split je nyní považováno za brnění hrdinů
– Poškození útoku Eartha bylo sníženo ze 40/80/165 na 30/60/90 bodů
– Poškození útoku Storma bylo sníženo ze 40/80/165 na 20/40/60 bodů
– Poškození útoku Firea bylo změněno ze 77/122/154 na 80/120/160 bodů
– Poškození Stormovy schopnosti Wind Walk při útoku z neviditelnosti bylo navýšeno ze 100 na 100/160/220 bodů (také benefituje z výše uvedené změny typu poškození)

 

Bristleback
– Práh poškození schopnosti Bristleback byl snížen z 230 na 210 bodů
– Dosah schopnosti Viscous Nasal Goo vylepšení Aghanimem byl navýšen ze 600 na 700 jednotek

 

Centaur Warrunner
– Cooldown schopnosti Double Edge byl snížen z 8 na 6 sekund
– Trvání schopnosti Stampede bylo navýšeno z 3,75 na 4 sekundy

 

Chen
– Schopnost Hand of God již nevyléčí ovládané creepy kompletně

 

Clockwerk
– Poškození schopnosti Battery Assault bylo navýšeno z 20/40/60/80 na 20/45/70/95 bodů
– Vzdálenost odstrčení schopnosti Power Cogs a jeho trvání bylo nepatrně změněno z 252/0,84 na 250 jednotek a 0,85 sekundy

 

Crystal Maiden
– Cooldown schopnosti Crystal Nova byl snížen z 12 na 12/11/10/9 sekund
– Regenerace pro CM schopnosti Arcane Aura čtvrté úrovně byla navýšena ze 6 na 8 bodů

 

Dazzle
– Dosah schopnosti Poison Touch byl navýšen ze 600 na 600/650/700/750 jednotek

 

Death Prophet
– Schopnost Spirit Siphon již neposkytuje dohled
– Typ poškození schopnosti Spirit Syphon byl změněn z neredukovaného na magické, které neprojde imnitou vůči kouzlům
– Poškození schopnosti Spirit Siphon bylo navýšeno z 20 + 1/2/3/4 % na 25 + 1/2,5/4/5,5 %
– Trvání schopnosti Spirit Siphon bylo navýšeno z 5 na 6 sekund
– Dosah schopnosti Spirit Siphon byl snížen z 300 na 250 jednotek
– Výchozí síla byla snížena z 19 na 18 bodů

 

Disruptor
– Rozsah schopnosti Kinetic Field byl navýšen z 325 na 340 jednotek

 

Dragon Knight
– Redukce poškození útoku schopnosti Breathe Fire byla navýšena z 20/25/30/35% na 35%
– Cooldown schopnosti Breathe Fire byl změněn z 12 na 14/13/12/11 sekund
– Výchozí poškození bylo navýšeno o 4 body

 

Drow Ranger
– Doba vyvolávání schopnosti Gust byla snížena z 0,4 na 0,25 sekundy

 

Earth Spirit
– Rychlost pohybu schopnosti Boulder Smash byla snížena z 1200 na 900
– Výchozí rychlost pohybu byla snížena z 305 na 295

 

Earthshaker
- Bylo přepracováno vylepšení Aghanim’s Scepterem

  Schopnost Enchant Totem se stane schopností s rozsahem 900 jednotek. Po použití a zacílení Earthshaker vyskočí a dopadne na vybrané místo, kde použije samotnou schopnost Enchant Totem. Při použití na sebe se chová stále stejně

 

Elder Titan
– Poškození schopnosti Echo Stomp bylo navýšeno z 80/90/100/110 na 85/110/135/160 bodů
– Prodleva probuzení jednotek zasažených schopností Echo Stomp po udělení poškození byla navýšena z 0,65 na 0,8 sekundy

 

Enchantress
– Poškození schopnosti Impetus bylo sníženo z 15/20/25 na 14/18/22%
– Maximální dosah schopnosti Impetus byl snížen z 2500 na 1750 jednotek (max. poškození bylo sníženo z 375/500/625 na 245/315/385 bodů)

 

Enigma
– Byla opravena schopnost Demonic Conversion, která nefungovala na Beastmasterovu Boarovi a Hawkovi

 

Faceless Void
– Dosah schopnosti Time Walk byl navýšen z 625 na 675 jednotek
– Doba vyvolávání schopnosti Time Walk byla navýšena z 0,2 na 0,3 sekundy
– Cooldown schopnosti Time Dilation byl navýšen z 36/30/24/18 na 40/34/28/22 sekund
– Zpomalení schopnosti Time Dilation bylo změněno ze 7/8/9/10 na 8 bodů
– Schopnost Time Lock již v Chronosphere neuděluje dvojnásobné poškození
– Poškození schopnosti Time Lock bylo navýšeno ze 40/50/60/70 na 50/75/100/125 bodů
– Aghanim’s Scepter již nenavyšuje trvání schopnosti Chronosphere

 

Gyrocopter
- Bylo přepracováno vylepšení Aghanim’s Scepterem

  Přidá schopnost Side Gunner, která každé 1,4 sekundy vystřelí na náhodnou jednotku v dosahu do 600 jednotek. Platí stejná pravidla jako pro schopnost Rocket Barrage, avšak útoky nejsou prováděny při neviditelnosti nebo při ovlivnění zlomem (break)

– Výchozí poškození bylo sníženo o 4 body

 

Huskar
– Maximální rychlost útoku schopnosti Berserker’s Blood byla navýšena ze 196/224/252/280 na 220/260/300/340

 

Invoker
– Doba vyvolávání schopností (10 opravdových schopností) byla navýšena z 0 na 0,05 sekundy
– Schopnost Cold Snap lze nyní odstranit (dispel)
– Cooldown schopnosti Ghost Walk byl navýšen ze 35 na 45 sekund
– Dohled (rozsah) schopnosti Tornado byl snížen ze 600 na 200 jednotek
– Zdraví/mana ducha schopnosti Forge Spirit je nyní závislé na Quasu/Exortu (dříve Exort/Quas)
– Výchozí inteligence byla snížena z 22 na 16 bodů (výchozí poškození byla vhodně navýšeno, aby se nezměnilo)

 

Jakiro
– Dosah schopnosti Macropyre byl navýšen z 900 na 1400 jednotek
– Schopnost Macropyre již nelze zacílit na jednotku
– Trvání schopnosti Macropyre vylepšené předmětem Aghanim’s Scepter bylo navýšeno z 20 na 30 sekund

 

Juggernaut
– Healing Warda nyní sama od sebe následuje Juggernauta (jako Frozen Sigil Tuska)

 

Keeper of the Light
– Rychlost pohybu byla navýšena z 315 na 335

 

Kunkka
– Poškození schopnosti Torrent je nyní uděleno rovnoměrně v průběhu 8 tiků (dříve byla polovina poškození udělena na začátku a druhá polovina rovnoměrně během 10 tiků)
– Trvání omráčení schopnosti Torrent bylo navýšeno z 1,53 na 1,6 sekundy
– Spotřeba many schopnosti Torrent byla snížena ze 120 na 90/100/110/120 bodů
– Výchozí brnění bylo navýšeno o 2 body

 

Legion Commander
– Schopnost Duel již neignoruje odzbrojení/éterickou podobu na jakémkoli z účastníků (to také znamená, že jednotky, na které působí schopnost Hex, nemohou při duelu útočit)
– Trvání schopnosti Duel vylepšené předmětem Aghanim’s Scepter bylo navýšeno ze 4,75/5,5/6,25 na 6/7/8 sekund

 

Lich
– Zpomalení schopností Frost Blast a Chain Frost jsou nyní samostatné debuffy (tzn. mohou se spolu sčítat)
– Schopnost Chain Frost již nemůže přeskočit na zombie

 

Lifestealer
– Schopností Infest lze nyní zacílit Ancient creepy až na její 2. a 3. úrovni
– Přírůstek síly byl navýšen z 2,4 na 3 body

 

Lone Druid
– Spirit Bearova schopnost Entangle nyní poškození rozděluje pseudonáhodně
– Poškození schopnosti Battle Cry bylo sníženo z 90/120/150 na 70/100/130 bodů

 

Luna
– Přírůstek obratnosti byl navýšen z 2,8 na 3,3 bodu

 

Magnus
– Výchozí regenerace zdraví byla navýšena z 0,25 na 0,75 bodu
– Výchozí poškození bylo navýšeno o 4 body

 

Medusa
– Zvýšení poškození schopnosti Stone Gaze bylo navýšeno z 30/40/50% na 50%
– Trvání schopnosti Stone Gaze bylo změněno ze 6 na 5/6/7 sekund
– Zpomalení schopnosti Stone Gaze bylo sníženo z 50 na 35%

 

Meepo
– Výchozí poškození bylo navýšeno o 4 body

 

Mirana
- Bylo přidáno vylepšení Aghanim’s Scepterem

  Pasivně spustí schopnost Starstorm každých 8 sekund. Pokud se poblíž Mirany nenacházejí žádní nepřátelé, schopnost počká, až se nějací objeví. Nespustí se, pokud vás nepřátelé nevidí. Zlom (break) pasivní spouštění přeruší

 

Morphling
– Poškození udílené replikou schopnosti Replicate bylo navýšeno z 50 na 80%
– Cooldown schopnosti Hybrid byl snížen ze 120 na 70 sekund

 

Naga Siren
– Poškození iluze schopnosti Mirror Image bylo navýšeno z 20/25/30/35 na 25/30/35/40%
– Frekvence regenerace zdraví schopnosti Song of the Siren vylepšené předmětem Aghanim’s Scepter byla navýšena z 8 na 10 % zdraví
– Schopnost Song of the Siren nyní ovlivňuje i jednotky jako je třeba Golem

 

Nature’s Prophet
– Odměna za zabití Treanta byla navýšena ze 14-20 na 18-24 zlaťáků
– Dohled Treantů byl snížen z 1000/800 na 500 jednotek

 

Necrophos
– Penalizace rychlosti oživení schopnosti Reaper’s Scythe byla snížena z 30 na 10/20/30 sekund
– Faktor poškození schopnosti Reaper’s Scythe byl navýšen z 0,4/0,6/0,9 na 0,6/0,75/0,9

 

Nyx Assassin
– Byla opravena schopnost Spiked Carapace, která nebránila proti poškození od útočníků imunních vůči kouzlům
– Výchozí regenerace zdraví byla navýšena z 2,5 na 3,5 bodu

 

Omniknight
– Schopnost Degen Aura již neprorazí imunitu vůči kouzlům

 

Oracle
- Bylo přidáno vylepšení Aghanim’s Scepterem

  Snižuje cooldown schopnosti Purifying Flames z 2,25 na 1 sekundu a snižuje dobu jejího vyvolávání z 0,3 na 0,1 sekundy

 

Outworld Devourer
– Kradení inteligence schopnosti Arcane Orb bylo sníženo ze 2/3/4/5 na 1/2/3/4 body
– Spotřeba many schopnosti Arcane Orb byla navýšena ze 100 na 100/120/140/160 bodů
– Dosah schopnosti Astral Imprisonment byl snížen ze 450/500/550/600 na 225/350/475/600 jednotek

 

Phantom Assassin
– Schopnost Stifling Dagger nyní uděluje fyzické poškození o hodnotě 60 + 25/40/55/70 % vašeho poškození útoku. Veškeré efekty útoku fungují a chovají se, jako kdyby je provedl váš hrdina
– Rychlost otáčení Phantom Assassin byla navýšena z 0,4 na 0,6

 

Phoenix
– Předmět Aghanim’s Scepter nyní také navyšuje počet útoků potřebných ke zničení supernovy na 7/10/13

 

Puck
– Rychlost schopnosti Illusory Orb byla navýšena o 1

 

Pugna
– Nether Warda nyní pro účely výpočtu zásahu bere iluze jako creepy

 

Razor
– Dosah schopnosti (přetrhnutí) Static Link byl navýšen o 100 jednotek

 

Riki
– Hrdina byl přidán do Kapitánského režimu
– Poškození schopnosti Blink Strike bylo navýšeno z 20/40/60/80 na 60/80/100/120 bodů
– Doba vyvolávání schopnosti Tricks of the Trade byla snížena z 0,4 na 0,3 sekundy
– Cooldown schopnosti Tricks of the Trade byl snížen ze 40 na 40/35/30 sekund

 

Rubick
– Poškození schopnosti Fade Bolt bylo navýšeno z 70/140/210/280 na 75/150/225/300 bodů
– Odolnost vůči magii schopnosti Null Field byla navýšena z 5/10/15/20 na 10/14/18/22%
– Rychlost otáčení hrdiny byla navýšena z 0,5 na 0,7

 

Sand King
– Maximální doba vyvolávání schopnosti Sand Storm byla změněna z 20/40/60/80 na 50 sekund

 

Shadow Demon
– Poškození iluzí schopnosti Disruption bylo navýšeno z 30/40/50/60 na 30/45/60/75%
– Cooldown schopnosti Soul Catcher byl snížen ze 13 na 13/12/11/10 sekund

 

Shadow Fiend
– Dosah vln poškození schopnosti Requiem of Souls byl změněn z 975/1000/1025 na 1000 jednotek
– Počáteční poloměr schopnosti Requiem of Souls byl navýšen ze 75/100/125 na 125 jednotek
– Konečný poloměr schopnosti Requiem of Souls byl změněn ze 400/425/450 na 425 jednotek
- Předmět Aghanim’s Scepter nyní také navyšuje maximální počet duší schopnosti Necromastery z 15/22/29/36 na 22/30/38/46

 

Shadow Shaman
– Fungování plošného poškození ward schopnosti Mass Serpent Wards bylo přepracováno: nově udělují 75% plošné poškození v rozsahu 175 jednotek

 

Silencer
– Schopnost Last Word již nezpomaluje
– Výchozí trvání schopnosti Arcane Curse bylo změněno ze 7 na 6 sekund
– Schopnost Arcane Curse nyní zpomaluje pohyb o 9/12/15/18 %
– Cooldown schopnosti Arcane Curse byla navýšen z 18/16/14/12 na 20/18/16/14 sekund
– Poškození schopnosti Glaives of Wisdom bylo změněno z 30/50/70/90 na 35/50/65/80%

 

Skywrath Mage
– Trvání schopnosti Mystic Flare vylepšené předmětem Aghanim’s Scepter bylo navýšeno z 2,4 na 12 sekund (stejné poškození za sekundu)
– Cooldown schopnosti Mystic Flare vylepšené předmětem Aghanim’s Scepter byl navýšen z 20/10/0 na 20/10/5 sekund

 

Sniper
– Poškození schopnosti Shrapnel bylo navýšeno z 12/24/36/48 na 15/30/45/60 bodů

 

Spectre
– Zpomalení schopnosti Spectral Dagger již neprorazí imunitu vůči kouzlům (ale samotná cesta stále může sledovat imunní hrdiny)
– Cooldown schopnosti Haunt byl navýšen ze 120 na 140/130/120 sekund
– Iluze schopnosti Haunt lze nově omráčit
– Přírůstek obratnosti byl snížen z 2,2 na 1,8 bodu

 

Storm Spirit
- Bylo přidáno vylepšení Aghanim’s Scepterem

  Mění schopnost Electric Vortex na schopnost s dosahem 475 jednotek kolem hrdiny. Aby zasáhla nepřátele, musí na ně hrdina vidět

 

Sven
– Výchozí rychlost pohybu byla snížena z 295 na 290

 

Terrorblade
– Výchozí brnění bylo navýšeno o 3 body

 

Timbersaw
– Trvání debuffu schopnosti Whirling Death bylo navýšeno z 11 na 14 sekund
– Regenerace a brnění za sečtení schopnosti Reactive Armor bylo navýšeno z 1 na 1/1,2/1,4/1,6 bodu

 

Tinker
– Spotřeba many schopnosti Rearm byla snížena ze 125/225/325 na 100/200/300 bodů
– Schopnost Rearm již nedokáže obnovit cooldown předmětu Pipe of Insight
– Výchozí inteligence byla navýšena z 27 na 30 bodů

 

Treant Protector
– Rozsah pro hledání stromů schopnosti Nature’s Guise byl snížen z 375 na 350 jednotek
– Prodleva mezi dalším hledáním okolních stromů schopnosti Nature’s Guise byla snížena z 1 na 0,75 sekundy
– Rychlost pohybu schopnosti Nature’s Guise byla navýšena z 10 na 14/16/18/20 %
– Cooldown schopnosti Leech Seed byl snížen ze 16/14/12/10 na 16/13/10/7 sekund

 

Troll Warlord
– Cooldown schopnosti Whirling Axes (na dálku) byl snížen z 20/18/16/14 na 19/16/13/10 sekund
– Maximální počet sečtení schopnosti Fervor byl navýšen ze 6 na 7

 

Tusk
– Cooldown schopnosti Walrus Kick byl snížen z 12 na 8 sekund
– Poškození schopnosti Walrus Kick bylo navýšeno z 200 na 350 bodů

 

Undying
– Tombstone nyní pro účely výpočtu zásahu bere iluze jako creepy

 

Vengeful Spirit
– Trvání omráčení schopnosti Magic Missile bylo změněno z 1,45/1,55/1,65/1,75 na 1,2/1,4/1,6/1,8 sekundy

 

Viper
– Schopnost Poison Attack již není unikátním modifikátorem útoku

 

Visage
– Doba obnovování poškození schopnosti Gravekeeper’s Cloak byla snížena ze 4 na 3 sekundy
– Minimální práh poškození pro odečtení vrstvy schopnosti Gravekeeper’s Cloak byl navýšen ze 2 na 15 bodů
– Prodleva omráčení schopnosti Stone Form byla snížena z 1 na 0,85 sekundy

 

Warlock
– Dosah schopnosti Shadow Word byl navýšen z 500 na 525/600/675/750 jednotek
– Cooldown schopnosti Fatal Bonds byl snížen z 25 na 24/22/20/18 sekund
– Poškození schopnosti Flaming Fists bylo změněno ze 40% šance na 80/115/150 bodů na 100% šanci na 40/50/60 bodů

 

Weaver
– Schopnost Time Lapse nyní umožňuje vyhnout se projektilům
– Cooldown schopnosti Time Lapse vylepšené předmětem Aghanim’s Scepter byl snížen z 20 na 16 sekund
– Weaver nyní začne procházet jednotkami ihned po spuštění schopnosti Shukuchi (dříve teprve po zneviditelnění)

 

Winter Wyvern
- Bylo přidáno vylepšení Aghanim’s Scepterem

  Změní schopnost Arctic Burn tak, že ji lze zapnout/vypnout, přičemž když je aktivní, saje 40 bodů many za sekundu. Krom toho také odstraní omezení počtu útoků na cíl

– Cooldown schopnosti Winter’s Curse byl snížen ze 120/110/100 na 90 sekund

 

Wraith King
- Schopnost Mortal Strike nyní nehrdinským jednotkám uděluje kritické poškození o dvojnásobné hodnotě

 

Zeus
– Poškození schopnosti Static Field bylo sníženo z 5/7/9/11 na 4/6/8/10%
– Schopnost Static Field již nepřerušuje předmět Blink Dagger
– Poškození schopnosti Thundergod’s Wrath bylo sníženo z 225/350/475 na 225/325/425 bodů

3 komentáře u „Herní aktualizace 6.87 (DOTA2)“

 1. Supr práce s vysvětlivkama :) ¨

  Co říkáš na patch? Bude Axe nový cancer Doty?

  1. To zas ne, podle mě podobné postrčení potřeboval. Jsem za něj nedávno hrál a až jsem si říkal, jestli jsem fakt tak moc špatný nebo co se s tím hrdinou stalo. Samosebou byla chyba ve mně, ale i tak tohle celkem vítám. A pokud to náhodou bude moc, tak tomu vymyslí nějaký dementní nerf, který redditu nebude stačit, a tak to nerfnou znovu a bude to ještě horší než dřív. Valve cycle.

Komentáře nejsou povoleny.